Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Magdalena Perz – Find Your Own Way (www.findyourownway.pl)

 

Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) informuję że:

1. Administratorem danych osobowych osób, które:
1) wyraziły zgodę na kontakt, w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania,
2) wyraziły zgodę na przesyłanie newslettera
3) wyraziły zgodę na przesyłanie informacji handlowych,
4) dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”
5) opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u
jest Magdalena Perz – Find Your Own Way z siedzibą w Warszawie (dalej „Administrator”).

2. Dane osobowe osób określonych w pkt 1 przetwarzane są w celach:
1) kontaktu w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, przesyłania informacji handlowych, przesyłania newslettera, na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. RODO.
2) prowadzenia fanpage Administratora na portalach społecznościowych Facebook i Instagram na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za ich pomocą o aktywności Administratora, promowaniu różnych wydarzeń, marki, produktów oraz usług Administratora, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości), na podstawie z art. 6 ust. 1 lit f. RODO;
3) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
4) analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podwykonawcy Administratora w przypadku, w którym usługa jest realizowana z udziałem podmiotu przetwarzającego oraz właściciel portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram na zasadach dotyczących przetwarzania danych określonych przez Facebook.

4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu:
1) skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania interesu Administratora, w przypadku gdy dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (w tym przedawnienie roszczeń),
2) cofnięcia zgody, w przypadku gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody, przy czym prawo do cofnięcie zgody można zrealizować poprzez przesłanie informacji na adres mail m.perz@findyourownway.pl

5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.